Portugaleten eraila, 1975eko urtarrilaren 20an

2011-01-07

Motibazio politikoko biktimei buruzko txostenaren balorazioa

Ez zapuztu, gero, motibazio politikoko biktimen ametsak!


2010eko abenduaren 1ean motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako giza eskubideen urraketaren eta sufrimendu bidegabeen biktimei buruzko txostena aurkeztu zen Eusko Legebiltzarrean.

Aitortzen dugu Eusko Jaurlaritzan aipatutako txostena aurkeztea pausu bat dela, bertan Estatuaren Segurtasun Indarren eta Estatuaren babespeko talde inkontrolatu eta parapolizialen ardurapeko giza eskubideen bortxaketak eta urratze larriak, bizitza kentzerainoko urratze larriak, izan direla onartzen baita.

Aitortzen dugu, baita ere, Eusko Jaurlaritzaren sostengua diren PSE-EE eta PP alderdiek hiritar askoren  giza eskubideak Estatuaren Segurtasun Indarrek urratu dituztela onartzea pausu bat dela. Euskal herritar gehienok aspaldian eman genuen pausua da. Beraz, ona da, bi alderdi horiek gehiengoaren altzora etorri izana.

Azkenik aitortzen dugu giza eskubideen urraketa motibazio politikoko indarkerian oinarritu dela onartzea norabide egokian emandako urratsa dela. Motibazio politikoko indarkeriari buruzko 3. ezaugarrian hauxe esaten da: “Asmo politikoa dago indarkeriaren jomuga diren subjektuak hautatzeko orduan, bai arrazoi politiko edo ideologikoengatik aukeratzen direlako, bai herritarren artean beldurra eta izua eragiteko helburu orokorrari erantzuten diotelako — nahiz eta biktimak ausaz eta bereizi gabe aukeratu”.

Baina ez dezagun ahaztu, hori guztiori txalogarria bada ere, helburua ez dela alderdi politikoek frankismoaren garaian eta demokraziaren garaian gertatu diren giza eskubideen urraketak izan direla onartzea. Ez, helburua ez da hori. Hori horrela gertatu dela onartzea eta aitortzea ezinbestekoa da. Helburua erreparatzea, ordain integrala da. Eta horretarako Estatuak publikoki onartu behar du egindako kaltearen erantzukizuna eta bere gain hartu behar du ordain integralaren ardura. Biktimak aitortzea, egia ezagutaraztea, gizalegez eta duintasunez tratatzea ezinbestekoa da, justizia egingo badugu.

Barkatu eszeptikoegiak izateagatik, baina motibo asko ditugu horretarako. Izan ere, Jaurlaritzan aurkeztutako txostenean egindako aitorpena, gizartean, biktimengan eta biktimen familiartekoengan esperantza sor lezakeen motibazio politikoko indarkeriak sortarazitako sufrimenduaren aitorpena, iruzur hutsa izan liteke biktimak engainaturik sentituko bagina. Ikus dezagun:

 • Euskal Autonomia Erkidegoko egungo agintariek ez dute inolako autokritika publikorik egin motibazio politikoko biktimek jasan duten eta jasaten ari diren erakundeen abandonuagatik.

 • Txosten honetan biktimen izen-zerrenda eta bizipenak falta dira. Bazterturik eta ahazturik sentitzen garen biktimen ahotsa falta da. Beste biolentzia mota bateko biktimek, berriz, arduradun politikoen hurbiltasuna izan dute. Gainera, aitortuak eta omenduak izan dira.

 • Estatu batek, Zuzenbidezko Estatu Demokratikoa izateko, gutxienez bi ezaugarri hauek izan behar ditu: legitimoa izan behar du ( horretarako, gehiengoaren onarpena eta  giza eskubideak oinarri izan behar ditu) eta legala izan behar du. Argitaratu berri den txostenean, Memoria Historikoaren Legean gertatu den bezalaxe, ez da estatu frankista legez kanpokotzat jotzen, ezta ilegitimotzat ere. Badirudi horrela ez adieraztean legitimitatea eta legezkotasuna aitortzen zaizkiola. Horrelakoa zen agintarien ustez?

 • Plazaratu berri den txostenean, -1968-2010 epeari dagokiona-, Memoria Historikoaren Legean bezalaxe, Frankismoaren garaiko erailketa politikoek ez dute Estatu-terrorismoaren izaera ezta gizateriaren aurkako erailketaren izaera ere. Horrek Estatuaren Segurtasun Indarren erailketa asko eta asko zigorrik gabe geratzea ekarri du. (ikus Espainiako Zigor Kodea). Abenduaren 1eko txostenean ematen den motibazio politikoko indarkeriari buruzko definizioan oinarrituta, erailketa politiko horiek Estatu-terrorismokotzat jo, eta Nazioarteko Auzi Gortearen eskumenekoa izatea proposatu beharko litzateke, gizateriaren aurkako delitutzat joz, eta Erromako Estatutuaren eskuduntzak indartuz.

 • Ez dirudi giza-eskubideen urraketa (erailketa, tortura, derrigorrezko desagerpena) jasan duten hiritarrak hiru alditan (zer gertatzen da 1968tik baino lehenagoko biktimekin?) banatzeko arrazoia, justizian, ikerketan, edo balizko delituak argitzean oinarritzen denik. ¿inork ez du jakin nahi nola eta zergatik gertatu diren urraketa horiek? Erailak eta biktimak zeiharlerroz idatzitako gizarte-gertakari historiko batean kokatu nahi gaituzte. Baina, gezurra izango litzateke, eta, ondorioz,ez luke bakea ekarriko.

 • Motibazio politikoko indarkeriaren biktima bat ere ez gaituzte Estatu- terrorismoaren biktimatzat jo. Harrigarria benetan, 2008ko ekaineko giza eskubideen urraketei buruzko txostenean, ekintza bat terrorismokotzat jotzeko erabiltzen diren argudioak, bai egitura mailan, bai maila teleologikoan baita hiltzeko pertsonak aukeratzerakoan ere biktima bat motibazio politikokotzat jotzeko berberak baitira.

 • Txostenean aipatzen den lehen denbora tarteari dagokionez (4. Testuinguaren 1. puntua) honako hau esaten da: “Aldi hartan, diktaduraren aurkarien kontrako errepresioa Estatuaren aparatutik gauzatzen zen, Estatuaren babes osoarekin, behar ziren arauak eta erakundeak erabiliz. Azken batean, oinarri-oinarriko giza eskubideen ukapen nabaria zen. Aurkari politikoak zigortzera bideratutako motibazio politikoko indarkeria zen. Era berean, herritarren artean izua hedatzea bilatzen zen, errebindikazio politikoaren zabalkundea saihesteko”. Ez da hau Estatu-terrorismoaren definizioa?

 • Motibazio politikoko delitu asko Estatu-terrorismokotzat ez jotzeak ez ikertzea, auzia uztea eta preskripzioa ekarri ditu. Kontuan izan behar dugu Estatukoa ez den terrorismoaren delituek ez dutela preskribitzen (ikus Espainiako Zigor Kodea).

 • Aurrekoaren ondorioz, ez da onartzen Estatu-terrorismorik; hortaz, ez da, maila etiko-moralean terrorismo motarik txarrena den terrorismo horren baloraziorik egiten, ezta gaitzesten ere. Burua hegalpean sartuta ez da arazoa desagertzen.

 • Behin eta berriro esaten da Estatukoa ez den terrorismoaren biktimak eta motibazio politikoko biktimak ez direla parekagarriak, baina

a.       parekatu gaituzte denbora-tarteari dagokionez. Zergatik jarri da denbora-tarte berbera? Zergatik hasi behar da 1968ko urtarrilean (ETAk bere lehenengo atentatua egin omen zuen urtea), eta zergatik baztertu dituzte 1936-1968 urteetako biktimak? Ematen du, hasiera urtea 1968an jartzearekin motibazio politiko biktimak urte horretan bertan hasi zirela esan nahi dela, edo-eta ETAren indarkeriak sortarazitako biktimak direla. Baina denok dakigu txosten honetatik kanpo utzi nahi dituzten biktima gehienak ETAren aurrekoak direla, eta beste batzuek, geure anaia kasu, ez dutela zerikusirik ETArekin.
b.      biolentziak deslegitimatzeko, aldiz, ez gaituzte parekatu. Giza eskubideak urratu dizkieten biktimak aitortzeak ez duela ETAren biolentzia legitimatzea ekarri behar esaten da, arrazoi osoz. Ez da esaten, aldiz, ETAren biolentzia ez dela Estatu-terrorismoa justifikatzeko eta Estatu-terrorismoaren biktimak ahazteko aitzakia izan behar. Zergatik?
c.       1968-1977 urteetako biktimak ere ez gaituzte estatuarena ez den terrorismoko biktimekin parekatu nahi: “Euskadin indarkeriak eragin dituen giza eskubideen urraketek sortutako sufrimendu bidegabeen” babespean, agintari publikoek eta euskal gizarteak lau kategoria horietako biktimak aitortzeko betebehar moral eta legala dute, betiere, nahastu gabe baina ezta ahaztu gabe ere, eta uneoro talde bakoitzaren berezitasunak kontuan hartu eta errespetatuta, oso egoera desberdinak parekatu gabe”.
d.      ahaztu egiten zaie jatorriz desberdinak bagara ere, erreparazio mailan berdinak izan behar dugula. Biktima eta eraildako guztiak dira mingarriak, alde batekoak beste aldekoak bezain mingarriak. Horregatik, tratamendu mailan berdinak izan behar dugulako, desagertu egin behar dira desberdin egiten gaituzten barrerak.

 • Tostenaren denbora-tartearen hiru aldiei dagokien zatian zera esaten da: “Hirugarren aldian, joan den mendeko laurogeiko hamarkadaren bigarren erditik aurrera gertatutako giza eskubideen urraketak eta sufrimendu bidegabeak daude, Estatuko eragilek politika antiterroristaren barruan gehiegikeriaz jokatzearen eta autoritate-abusuaren ondoriozkoak. Jazartzeko moduko eta bide penaletik zigortzeko moduko giza eskubideen urraketak dira, baina ezin dira, orokorrean, motibazio politikoko indarkeriatzat hartu”. . (Irak. 4. Testuingurua). Zertzat hartu behar dira? Justifikatu daitezke ETAren biolentziagatik?

 • Gomendioen artean aipamen bat dago giza eskubideen urratze larrien ikerketei buruz: “giza eskubideak modu larrian urratu dizkieten pertsonen eskubideak hiru puntutan oinarritzen direla: egia jakiteko eskubidea, justizia izateko eskubidea eta erreparazioa jasotzeko eskubidea. Inpunitatearen aurkako borrokan hiru eskubide horiek elkarri loturik daudela eta osagarriak direla modu zabalean onartzen dute doktrinak, nazioarteko eta eskualde mailako tresnek, eta baita estatu batzuetako zuzenbideak berak ere. Jarraian honako hau esaten da: Atal honetan, ondorengo printzipioetan esaten dena hartuko dugu oinarri gisa: Batetik, Giza eskubideen gaineko nazioarteko arauen ageriko urraketak eta nazioarteko zuzenbide humanitarioaren urraketa larriak jasan dituzten biktimek errekurtsoak jartzeko eta erreparazioa lortzeko duten eskubideari buruzko oinarrizko printzipio eta arauak ditugu (aurrerantzean Oinarrizko Printzipio eta Jarraibideak deituko ditugu); eta, bestetik, inpunitatearen aurka borroka eginda giza eskubideak babestu eta sustatzeko printzipio multzo eguneratua. Baina Espainiako barne zuzenbidearen arabera biolentzia mota hau ez da terrorismoa; beraz delitu asko zigorrik gabe geratuko dira. (motibazio politikoko indarkeriak preskribatu egiten du, terrorismoaren delitutzat hartzen ez bada)

 • 1984.urtetik hona, ikertu ez diren torturen salaketa txostenak ez dira aipatzen. Ikertzeko borondatea ere ez da erakusten.


Kontuan izan behar dugu txosten honetan antzematen diren hutsune larri hauek  Zuzenbidezko Estatua deslegitimatu egiten dutela, eta ez dietela giza eskubideen urraketa jasan duten biktimei laguntzen hasi den prozesu honetan sinesten. Horregatik argia ikusi berri duen txostenean aipatzen diren neurriez gain (Erakundeetako administrazio-gunea, arauak, behar besteko dirua, adierazpen publiko instituzionala)   honako neurriak proposatzen ditugu:

a.       1936-2010 denbora-tartea hartuko duen motibazio politikoko indarkeriaren biktimei buruzko txotena egitea. Txosten hori biktima hauek aitortzeko eta erreparazio integralerako txostena izango da, terrorismoaren biktimei buruzko txostenaren menpekoa izango ez dena.

b.      2008ko txostenaren biktimen zerrenda txosten berriaren hasiera izatea. Zerrenda hori publikoa, herritarrek errez lortzeko modukoa, eta 1936tik honako biktimak barne hartu behar ditu. Eskubide hori ukatzea berriro ahaztera kondenatzea izango litzateke eta historiak ez luke aurrera egingo. Zerrenda biktimen eta berauen familiartekoen bizipenekin osatu beharko litzateke.

c.       Biktimak garela frogatu ahal izateko, epaitegietan, artxibategietan,… dagoen dokumentazioa lortu ahal izateko bidea zabalik izatea. Informazioa eta dokumentazioa lortzeko lan nekosoak hiritarren bizkar ez jartzeko, aipatu dokumentazioa zuzena, osoa eta publikoa izango da, eta komunikabideetan lege eta dekretuen edukiak argitaratu beharko lirateke.

d.      Erakunde publikoek 1936-1977 denbora-tarteko biktimak Estatu- terrorismoaren biktimak garela publikoki aitortzea eta biktimak ahazteagatik autokritika egitea.

e.       Bigarren mailako biktimak ez bagara, behin eta berriro esaten denez, terrorismo mota guztietako biktimen eskubideak parekatzea.

f.       Ikuspuntu etiko-moraletik, terrorismorik txarrenaren erabateko deskalifikazioa: Estatu-terrorismoa.

g.      Memoria Kultura eraiki nahi bada, egia esatea. Euskal Autonomia Erkidegoko Erakundeek salatu behar dute frankismoaren garaiko gobernuak ilegitimoak eta legez kanpokoak zirela, eta Frankismoaren garaiko Segurtasun Indarren, eta Estatuaren babesa izan zuten talde parapolizialen eta talde inkontrolatuen delituek Estatuko terrorismoaren edo gizateriaren aurkako delituen izaera dutela.

h.      Egian oinarritutako Memoria Kultura eraiki nahi bada Egiaren Komisioa sortzea, egiazko aitorpena, ordain integrala eta justizia lortzeko.

i.        Biktimak duintasunez tratatzeko eta sinesgarritasuna izateko aukera ematea Justiziari delituen preskripzioa kentzeko, egia jakinarazteko, akusatua epaitzeko eta, errudun izanez gero, zigortzeko.


Justizia egin nahi bada, EGIA esan behar da, ez da inor baztertu behar, ez da barne-zuzenbidea oztopotzat baliatu behar frankismoaren garaiko erailketak estatu-terrorismokotzat ez jotzeko. Biktimak DUINTASUNEZ tratatzeko, emandako pausua sinesgarria izan behar da. Motibazio politikoko indarkeriaren biktimak daudelako AITORPEN formala gainditu eta ERREPARAZIO INTEGRALA emateko baliabideak jarri behar dituzte. Helburua JUSTIZIA egitea da. Ez da mendekua, ezta gorrotoa ere. Baina ez dugu okerbidetik abiatu nahi. Geure bizitzaren atal mingarri bat itxi nahi dugu. Ez dugu beste bat zabaldu nahi. Guk badakigu zer den sufritzea eta ez dugu sufritzen jarraitu nahi. Bakea nahi dugu. BARNE BAKEA, ARMONIAN bizi ahal izateko. Bestela arazoa ez da konponduko, eta biktimen esperantza eta ametsak zapuztuko dituzte.

Mariefi
Fermin
Maria Jose

Victor Manuel Perez Elexperen anai-arrebak.
Victor Portugaleten erail zuten 1975eko urtarrilaren 20an.

Valoración del informe sobre las víctimas de motivación política

¡No frustréis, por favor, las esperanzas de las llamadas víctimas de motivación política!


El 1 de diciembre de 2010 se presentó en el Parlamento Vasco el informe sobre las llamadas víctimas de vulneraciones de derechos humanos y sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política.

Reconocemos que el hecho de presentar en el Parlamento de Gasteiz el mencionado informe es un  paso al aceptar y asumir la existencia de violaciones y de vulneraciones graves de los derechos humanos, algunas hasta llegar al asesinato, tanto a cargo de las Fuerzas de Seguridad del Estado como a cargo de grupos incontrolados o parapoliciales que actuaban con la protección de las mencionadas Fuerzas de Seguridad ó del aparato del Estado.

Reconocemos también que el aceptar por parte de los partidos políticos PP y PSE-EE el hecho de que ha habido vulneraciones de los derechos humanos de muchos ciudadanos vascos también por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado es un paso adelante. Un paso que la ciudadanía vasca ya había dado. ¡Bienvenidos al consenso!

Reconocemos que el hecho de aceptar que la vulneración de esos derechos humanos se ha basado en la violencia de carácter político puede suponer un paso en la buena dirección. En la 3ª característica de la violencia de motivación política del informe se dice lo siguiente: “La elección de los sujetos a quienes se dirige la violencia responde a una intencionalidad política, bien porque son razones políticas o ideológicas las que llevan a la selección de las víctimas, bien porque está – aunque sea aleatoria o indiscriminada – responde a este objetivo general de amedrentar y causar terror en la población”.

No olvidemos, sin embargo, que aunque la aceptación pública de la existencia de la violencia de carácter político es loable, el objetivo debe ser la reparación integral de las víctimas. Y, para ello, tiene que haber un reconocimiento por parte del Estado del daño causado y una declaración de asunción de responsabilidades. Así mismo, tiene que haber un reconocimiento público y constante en el tiempo de las víctimas; hay que reconocer y dar a conocer la verdad, hay que visibilizar a las víctimas y tratarlas con humanidad y dignidad. Todo ello imprescindible, si queremos hacer justicia.

Perdonadnos si manifestamos nuestro escepticismo, pero hay numerosos motivos que nos llevan a pensar que la presentación de un documento en sede parlamentaria donde se reconoce la existencia de sufrimientos provocados por la violencia de motivación política puede ser un fraude que frustre las esperanzas de las víctimas. Veamos algunas de esas razones:

·         Los responsables políticos de la Comunidad Autónoma del País Vasco no han realizado ningún tipo de autocrítica pública por la situación de abandono institucional a la que han estado, y están,  sometidas las llamadas  víctimas de motivación política.

·         En este informe faltan tanto una relación nominal de las víctimas como de sus vivencias. Las víctimas del terrorismo que no es de Estado, en cambio, si han sentido la cercanía de los responsables políticos. Además, han sido reconocidas y homenajeadas.

·          Un Estado que quiera ser un Estado Democrático y de Derecho tiene que cumplir, por lo menos, estas dos características: tiene que ser legítimo (tiene que estar legitimado por la mayoría de la ciudadanía y tiene que basarse escrupulosamente en el respeto a los derechos humanos) y tiene que ser legal. En el informe al que hemos tenido acceso, al igual que en la Ley de Memoria Histórica, no hay una declaración ni de ilegitimidad ni de ilegalidad del Estado franquista. ¿Era legítimo y legal, al entender de las autoridades?

·         En dicho informe, -que recoge el periodo 1968-2010-, al igual que en la Ley de Memoria Histórica (1936-1977), los crímenes de carácter político del periodo franquista no tienen la consideración ni de terrorismo de Estado ni de crímenes contra la humanidad, consecuencia de lo cual muchos delitos de las Fuerzas de Seguridad del Estado han quedado impunes. (Ver el Código Penal Español). Según la definición del informe sobre las llamadas víctimas de motivación política, esos delitos de base política deberían ser considerados como terrorismo de Estado y debería proponerse su inclusión en la competencia de la Corte Penal Internacional, encuadrando estos delitos como crímenes de lesa humanidad y reforzando las competencias del Estatuto de Roma.

·         La división de víctimas según los tres periodos (¿Qué sucede con las víctimas anteriores al año 1968?) en que hayan padecido muerte, tortura, desaparición, etc., no parece que obedezca al criterio de hacer justicia, de investigar, de dejar limpio el panorama de una vez por todas. ¿ no interesa saber el cómo y el porqué suceden los hechos? A los muertos y a las víctimas se nos acomoda a un hecho histórico que se quiere escribir de forma sesgada. Sería mentira y, por lo tanto, no conduciría a la paz.

·         Ni una sola víctima de la violencia de motivación política hemos sido considerados como víctima del terrorismo de Estado. Muy sorprendente, sobre todo si se tiene en cuenta que los argumentos para considerar a una acción como terrorismo utilizados en el informe sobre vulneraciones de derechos humanos de junio de 2008, tanto a nivel de estructura, como teleológico, como de elección de las personas a las que se dirige la violencia coinciden con los criterios utilizados en la definición de violencia de motivación política.

·         En cuanto al primer periodo mencionado en el informe (punto 1 de 4.contexto) se dice lo siguiente: “En este período, la represión contra los opositores a la dictadura se ejercía desde el aparato del Estado, con todo su apoyo normativo e institucional. Era, simple y llanamente, la negación de los más elementales derechos humanos. Una violencia de motivación política que buscaba el castigo a los opositores políticos, además de la generalización de un estado de terror en la población que impidiera la extensión de la reivindicación democrática”. ¿No es esta una definición de lo que es el terrorismo de Estado?

Las consecuencias de no considerar muchos delitos de motivación política como delitos de terrorismo, de terrorismo de Estado, han sido la no investigación, la impunidad y la prescripción de los mismos. Hay que tener en cuenta que los delitos de terrorismo no estatal no prescriben, según el Código Penal Español.

En consecuencia con lo anterior, no se acepta la existencia del terrorismo de Estado; por lo tanto, no se hace ningún tipo de valoración ni se condena el peor de los terrorismos, desde un punto de vista ético-moral. El problema no desaparece por esconder la cabeza bajo el ala.

·         Se repite una y otra vez que las víctimas del terrorismo no estatal y las llamadas víctimas de la violencia de motivación política no somos equiparables, pero
a.       ¿Por qué se nos equipara en el ámbito temporal? ¿por qué comenzar en enero del año 1968 –año en el que se atribuye el primer atentado a ETA-, olvidando a las víctimas del periodo 1936-1968.  ¿Se quiere dar a entender que la primera víctima de motivación política fue causada ese mismo año¿ o ¿que las llamadas víctimas de motivación política son víctimas en respuesta a la violencia de ETA? Es de sobra conocido que la mayoría de estas víctimas, que se excluyen del informe,  son anteriores a la existencia de ETA, y que otras, caso de nuestro hermano, no guarda ningún tipo de relación.
b.      En cambio no se nos equipara en cuanto a deslegitimación de las violencias: se dice, con razón, que el reconocimiento de la existencia de las llamadas víctimas de motivación política no tiene que suponer la legitimación de la violencia de ETA. ¿Por qué no se dice que la existencia de la violencia de ETA no tiene que suponer la justificación del terrorismo de Estado ni tiene que ser motivo para olvidar a las víctimas del mismo?
c.       No se nos quiere equiparar, ni tan siquiera a las víctimas del periodo correspondiente hasta 1977, con las víctimas del terrorismo no estatal: …Este acercamiento deberá en todo caso adaptarse o contextualizarse a la realidad vasca, y deberá también atender a la especial significación de las víctimas del terrorismo junto a las víctimas de otras violaciones de derechos humanos u otros sufrimientos injustos, todo ello sin equiparar situaciones distintas, pero dando a todas su atención y tratamiento”.
d.      Se olvida que, aunque somos diferentes en origen, debemos ser iguales en resultados. ¿Acaso hay muertos que duelen más que otros? Las barreras que nos hacen diferentes deben desaparecer para tener igual tratamiento, o incluso mejor.

·         Según se dice en el apartado referido a los tres periodos a que se refiere el ámbito temporal del informe “Violaciones a los derechos humanos y sufrimientos injustos producidos a partir de la segunda década de los ochenta del siglo pasado, como consecuencia del abuso de autoridad o la extralimitación de poder por parte de agentes del Estado en el desarrollo de la política antiterrorista. Se trata de vulneraciones a los derechos humanos perseguibles y sancionables penalmente, pero a las que no cabe aplicar de modo genérico el calificativo de violencia de motivación política (leer 4. contexto). ¿Qué naturaleza tienen? ¿Son justificables por la existencia de la violencia de ETA?

·         Entre las recomendaciones (8.-Recomendaciones) hay una mención a la investigación de las vulneraciones graves de derechos humanos: “Asimismo, también podemos afirmar que los derechos de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos descansan sobre tres pilares básicos: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. La interdependencia y complementariedad de estos tres derechos en la lucha contra la impunidad, está ampliamente reconocida por la doctrina, por los instrumentos internacionales y regionales, así como en el derecho interno de algunos países”. Seguidamente, se dice lo siguiente: “En este apartado, nos vamos a basar principalmente en lo establecido en los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (en adelante Principios y Directrices básicos) y en el Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad16, (en adelante Conjunto de Principios)”. Pero, como según el derecho interno español, este tipo de violencia no es terrorismo, muchos delitos quedarán impunes, puesto que la violencia de motivación política prescribe si no se la equipara con la violencia terrorista.

·         No hay ni una mención a los informes sobre denuncias de tortura no investigados a partir del año 1984. Según parece, no hay voluntad de investigarlo.


Todas estas graves carencias deslegitiman el Estado de Derecho y no ayudan a las víctimas de la violencia política a que asuman el proceso de manera creíble. Por ello, además de las propuestas que se mencionan en el informe (creación de un Espacio Institucional Administrativo, adopción de normas, dotación presupuestaria suficiente, declaración pública institucional) proponemos las siguientes medidas:

a.       Elaboración de un informe sobre las víctimas de la violencia de motivación política, que incluya el periodo 1936-2010. Debe de ser un informe de reconocimiento y reparación integral de estas víctimas, sin supeditación al informe sobre víctimas del terrorismo.

b.      Inclusión del listado de víctimas del informe de 2008 en el nuevo informe, que sea público y accesible a la población. Dicho listado debe de ser ampliable hasta el año 1936. La negación sería una nueva condena al olvido, la historia no se movería ni un ápice. En dicho listado se recogerán las vivencias de las víctimas y de sus familiares.

c.       Para poder demostrar que somos víctimas necesitamos tener acceso total a la documentación existente en juzgados, archivos,… La información debe ser correcta, completa y pública, publicitándose en los medios de comunicación los contenidos de las diferentes leyes y decretos. No se debe cargar sobre las espaldas de las víctimas el penoso trabajo de la búsqueda de documentación y del acceso a la información, como sucede con la Ley de Memoria Histórica.

d.      Reconocimiento público por parte de las instituciones de que las víctimas de motivación política del periodo 1936-1977 somos víctimas de terrorismo, de terrorismo de Estado, y autocrítica por el olvido al que han estado sometidas.

e.       Si como se sugiere reiteradamente no somos víctimas de segunda categoría, equiparación en derechos de las víctimas de terrorismo no estatal con las víctimas de terrorismo estatal.

f.       Descalificación, sin paliativos, del peor tipo de terrorismo desde un punto ético-moral que existe: el terrorismo de Estado.

g.      Reconocimiento de la verdad, si se quiere construir una Cultura de la Memoria. Las instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco deben de denunciar a los gobiernos del franquismo como ilegítimos e ilegales y reconocer que los delitos cometidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado y por los grupos parapoliciales e incontrolados que actuaban con la protección del Estado fueron delitos de terrorismo de Estado y crímenes contra la humanidad.

h.      La creación de una Comisión de la Verdad, para conseguir un reconocimiento creíble, una reparación integral y justa, si se quiere construir una Cultura de la Memoria basada en la verdad

i.        Si se trata de tener credibilidad y si se quiere tratar a las víctimas de la violencia política con la misma dignidad que a las víctimas de terrorismo no estatal, solicitar la anulación de prescripción de los delitos, para que se sepa la verdad, para juzgar a los acusados, y, en caso de ser culpables, para que cumplan la pena correspondiente.


Si se desea hacer justicia, hay que decir la VERDAD, no hay que discriminar a ninguna víctima y no se debe poner como excusa el derecho interno para no equiparar a los delitos de violencia política del franquismo con el terrorismo de Estado. Si se quiere tratar a las víctimas con DIGNIDAD, la propuesta tiene que  ser creíble. Hay que pasar del RECONOCIMIENTO formal de la existencia de víctimas de motivación política a poner los medios necesarios para lograr una REPARACIÓN integral. Se trata de hacer JUSTICIA. No se trata de rencor ni de venganza. Ni de dar un paso en falso. Se trata de cerrar un capítulo doloroso, no de abrir otro. Sabemos lo que es el sufrimiento y queremos dejar de sufrir. Buscamos la paz, PAZ INTERIOR, para poder vivir en ARMONÍA. De otro modo, el problema no se solucionará. Y se frustraran las esperanzas de las víctimas.

Mariefi
Fermín
María José

Hermanos de Víctor Manuel Pérez Elexpe, asesinado en Portugalete, el 20 de enero de 1975

2011-01-05

Maixabel Lasarentzako idatzia

Getxon, 2010eko urriaren 22an

Agur, Maixabel:

Fermin naiz, Victor Manuel Pérez Elexperen anaia. Dakizunez, Victor Frankismoaren Biktima izendatu dute aurten.

Zure zuzendaritzaren aldetik “Victimas del a violencia política” delako txostenaz, berririk izan ez dudanez, azken egunotan birritan deitu dizut zuzendaritzara eta baita nire telefono zenbakia utzi, baina alferrik. Pentsatu nahi dut ez dizutela deia edo mezua helarazi.

2011-01-03

¡No es el momento!

http://www.deia.com/2010/11/22/opinion/tribuna-abierta/no-es-el-momento

Un portugalujo asesinado hace 35 años, reconocido como víctima del franquismo

http://www.elcorreo.com/alava/v/20100424/politica/portugalujo-asesinado-hace-anos-20100424.html

Un poco de justicia 35 años después

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/poco/justicia/35/anos/despues/elpepiesppvs/20100530elpvas_1/Tes?print=1

Un papel por una vida

http://www.deia.com/2010/05/01/politica/euskadi/un-papel-por-una-vida

Agiri soiletik haratago

http://paperekoa.berria.info/berria/2010-04-24/007/007/lege_info.htm

Declaración de víctima del franquismo

2011-01-02

20 de enero de1975

Escultura de Juanjo Novella (Dársena de Sestao)


Víctor Manuel Pérez Elexpe, Bittor, nació el 4 de mayo de 1951, en Portugalete, en el barrio de Repélega, limítrofe con Sestao. Época de plena represión franquista, en la que ni en Euskadi ni en ninguna otra parte del Estado Español se toleraba ningún tipo de actividad en favor de la cultura vasca o del movimiento obrero, siendo frecuentes las redadas, detenciones y apaleamientos de muchos militantes clandestinos de los partidos y sindicatos ilegales de entonces, así como de muchos curas obreros.

Este ambiente, y el claro posicionamiento de nuestros padres a favor de las personas más necesitadas   influyeron de manera determinante en su manera de pensar y en su decisión de trabajar a favor de una sociedad mas justa hasta el día de su muerte, el 20 de enero de 1975, a la edad de 23 años..

Primero a través del grupo parroquial de Repélega; luego vinieron las reuniones en la parroquia de Santa María de Portugalete,-tiempos duros-, y, finalmente, los últimos años de su vida en Sestao, donde militó en el Partido de los Trabajadores de España.

Fueron unos años de incomprensiones, de riñas, de discusiones con los padres. El miedo a la represión, a lo que podría pasar, fueron motivo de muchas tensiones:

"Tienes que tener cuidado", "no quiero propaganda subversiva en casa", " si te pillan te van a machacar". Estas y otras parecidas solíamos oír a menudo en casa.

Eran años en los que resultaba difícil ser coherente con las ideas.

Esta coherencia fue la que llevó a nuestro hijo y hermano la mañana del día 20 de enero de 1975 a lanzar octavillas de solidaridad con los trabajadores de la empresa POTASAS de Navarra. Salió de casa muy pronto, antes de lo habitual, para ir a trabajar y con la única arma que conoció, -la lucha obrera-, trató de concienciar a la gente de la necesidad de solidarizarse con los oprimidos, en este caso los obreros de POTASAS.

A pocos metros de casa se manifestó de la manera más cruel la insolidaridad, la intransigencia, el pensamiento único, el totalitarismo del Régimen. Se encontró con un genuino representante del franquismo, el guardia civil Narciso San Juan, que le hizo frente de la única manera que sabía y podía: le segó la vida de dos tiros.

Ahí se acabo su vida, pero no se acabó todo. Un joven de 23 años murió, un proyecto ilusionante de vida se truncó. Pero eso no fue todo. En nuestra familia hemos perdido otro hijo y hermano, Nacho, el más joven de todos, que no pudo hacer frente a la pérdida de su hermano mayor, su referente. Estamos herid@s. En nuestra familia se hizo la noche el 20 de enero de 1975 y volvió a oscurecerse con la muerte de nuestro hermano menor. Oscuridad en la que muchas veces lloramos en silencio.

Pero aunque llorar nos alivia no es suficiente. Queremos justicia. Queremos recuperar a Bittor del olvido y del silencio sospechoso de un Gobierno que no acaba de asumir la responsabilidad del Estado en este y en otros asesinatos. El Estado Español, que firmó la Declaración de los Derechos Humanos, debe de reconocer que nuestro hermano fue víctima de una de las peores formas de violencia: la violencia atroz de un Estado ilegal e ilegítimo.

Asumir este reconocimiento significa que
"debe llevar al autor material ante los tribunales para que sea juzgado."
"tiene que reconocer la verdad de los hechos."
"debe tratar a Bittor con respeto y dignidad porque es su derecho, porque es nuestro derecho."

Por ello, solicitamos la implicación del Lehendakari y la del Delegado del Gobierno Español en el País Vasco, aquí presentes, y esperamos su colaboración para conseguir un pronto reconocimiento público por parte del Estado, y con las implicaciones legales a que haya lugar, de que Bittor fue víctima de un crimen de Estado.

Mientras llega ese reconocimiento, hoy y aquí, entre los suyos, Bittor va a cosechar la solidaridad que él mismo sembró.

Damos las gracias a los presentes y, en especial a los miembros de la asociación “Errepresaliatuak - Represaliados del Franquismo en Sestao”, por ayudarnos a cicatrizar las heridas por las que a veces se nos iban las ganas de vivir. Cicatriz que, aunque nunca desaparecerá, impedirá que anide en nosotros el odio y el rencor.

Eskerrik asko hemen gauden ama Begoña eta anai-arreben izenean.
Eskerrik asko gure artean ez dauden aita Fermin eta anaia Nachoren izenean.


Begoña Elexpe Arce

Mª Efi Pérez Elexpe
Fermín Pérez Elexpe
Mª José Pérez Elexpe

Madre y herman@s de Víctor Manuel Pérez Elexpe
Bittorren ama eta anai-arrebak

En Sestao, a 9 de junio de 2007